Public service and other | Offentlige tilbud

45 Skrova Sports hall
Vågan kommune
Tel +47 754 20000

43 Skrova Skole- og
ungdomskorps
Anniken Ellingsen Aarstein
m: +47 944 99723

44 Skrova Church
Parish Priest Nils Riedl
m: +47 40140385

Skrova Chapeau
m: +47 952 44776

45 PUBLIC TOILETS

46 Ferryboat
From/to Svolvær/Skrova
(Skutvik)Timetable:
www.torghatten-nord.no

47 Highspeed wessel Skrova skips-ekspedisjon
Timetable and booking:
www.torghatten-nord.no
Helge  m: +47 992 51635
Børge  m: +47 995 57926

Skrova Citizen assocation Innbyggerforening

Ronald Aagaard-Nilsen
m: +47 918 86789

Map / informasjonskart