Eat | Spise

Map / informasjonskart

Oversiktskart over Skrova med plassering av overnatting, spisesteder, opplevelser og butikker og forretninger

1 Skrova Fyr
m: +47 458 52125
skrovafyr.no

10 FOTOBRYGGA
Restaurant
f/Fotobrygga
m: +47 901 87090
www.fotobrygga.no

17 Aasjordbruket
Art, entertaining, food
Mette Bolsøy | Hugo Aasjord
m: +47 907 69837
aasjordbruket@gmail.com
f/aasjordbruket

18 Skrovabrygga
Du Verden Skrova
Café, Restaurant, Pub
m: +47 916 93 006
post@skrovabrygga.no
f/skrovabrygga

33 Skrova´s kjøtt
og pølsehytte

Sausage, pâté and more
m: +47 954 95491
f/skrovahytta

30 skrova retro bakst
Bread and bakery goods
Bea Løvdal m: + 47 468 13626
Lise Haugland m: +47 950 70506
skrova_retrobakst@yahoo.com
#skrovaretrobakst

34 COOP Food marked
Monday-Friday: 10-17
Saturday: 10-16
m: +47  902 33240
skrova@marked.coop.no

15 Anne Marie
Fresh fish
mob +47 975 49777
ivar@lofotfiske.net
f/annemarieskrova